Att sjunga i kör

chorus-singingAtt sjunga i kör är en vanlig sysselsättning i Sverige. Just Sverige är faktiskt en stor nation internationellt när det gäller att sjunga i kör. Körsång är folkligt och populärt, vilket inte minst har visats genom det populära tv-programmet “Körslaget” där körer med vanliga människor, ledda av kändisar, tävlar mot varandra.

Körer för alla

Man behöver inte ha gått i musikskola för att sjunga i kör. Det finns körer på alla nivåer, från nybörjare till avancerade proffskörer som sjunger i många stämmor. De flesta kyrkor har en eller flera körer, så även folkhögskolor och studieförbund. En del av de mer avancerade körerna har inträdesprov men det finns många körer där man inte behöver pröva in.

Stämmor i en kör

En s.k. blandad kör, med både damer och herrar, brukar delas in i fyra huvudstämmor. Damer med ljusa röster sjunger i sopranstämman. I altstämman sjunger damer med något mörkare röster. För herrar finns tenorstämman, som är ljusast, och basstämman för mörka röster. Ofta delas röstlägena upp ytterligare i första- och andrasopran, första- och andraalt och likadant för herrstämmorna.

Att sjunga i kör är hälsosamt

Det finns ett stort antal undersökningar som visar att musik är bra för välbefinnandet. Även körsång är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Andningen och hjärtfrekvensen påverkas när man sjunger i kör. Ofta står man upp i kortare eller längre pass, vilket stärker hållningen och ger god blodgenomströmning i kroppen. Har man rätt teknik för sången använder man också magmuskler i stor utsträckning, faktiskt så att man kan känna lite träningsvärk precis när man börjat i kören.

Den psykiska hälsan förbättras genom att dopaminer frigörs när man sjunger. Körsång innebär ofta mycket skratt och lek tillsammans med andra. Det är socialt att sjunga i kör och att träffa andra, musicera tillsammans och få nya vänner är mycket positivt för hälsan.